TR

EN

DE

RU

IT

FR

FA

CN

AR
است (IPEK BİLGİSAYAR) مارک ایپک بیلگی سیار

تبلیغات با هزاران نفر از وب سایت های آنلاین بلیط به فروش می رسد 100 نفر در هر ماه خروج سودآور

ipektr.com ابتدا در تدارک بلیط های خدمات سیاحتی- بزرگترین سازمان (ارگانیزاسیون) فروش وتوزیع بلیط درترکیه میباشد. بلیط های شرکت های اتوبوس بین شهرهارا که ازسال ها به اینسو باآنها همکار میباشد در ساحه الکترونیکی تأمین میکند.

ما بلیط های شرکت های اتوبوس را که درتمام جغرافیای ترکیه درحال فعالیت میباشند، به فروش میرسانیم. ipektr.com، به محتوای فعالیت خود درپهلوی بلیط های شرکت های شهرهای داخلی ترکیه بلیط های سکتورهای دیگر حمل ونقل را نیزعلاوه نموده، دراین ساحه کوشش میکند تا هم به مسافرین وهم به شرکت هاییکه عضوآن هستند، امتیازاتی را که زمان ایجاب میکند، قائل میشود. ipektr.com که مؤسس شایع ترین ومدرن ترین سیستم توزیع وفروش بلیط درترکیه است، بلیط های بسیاری از شرکت های را که در ساحات  مانند ( حمل ونقل دسته جمعی، … بین شهرهای های ترکیه وبین المللی، راه هوایی، راه بحری، راه آهن ) فعالیت نشان میدهند، هرنوع خدمات حمل ونقل در داخل کشور ودرخارج کشور توزیع وبه فروش میرسانند.

ipektr.com تأمین کننده زیربنایی (اساسی)  است. شرکت های مسافربری (سفر) ویا وب سایت ها با استفاده اززیرساخت ipektr.com میتوانند روند های ریظرف فروش بلیط را به شکل آنلاین به مشتریان خود انجام بدهند. ipektr.com برای تقدیم با کیفیت ترین و مطمئن ترین خدمت به شما به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

Ipek Travel Solutions، بسیاری ازممالک مثل ترکیه، عراق، گرجستان، سوریه، عربستان سعودی، یمن، یونانستان، آلمان وتاجکستان سهولت های سیاحتی را فراهم مینماید.          

Online Otobüs Bileti Firmalarının Web Siteleri
Biletall